За нас
Фирма ТАНГРИ ЕООД е част от семеен холдинг занимаващ се с импресарска, посредническа и производствена дейност. С добър успех се ползва дейността ни по обучение на мениджъри и служители от различни нива на български фирми с траен интерес към качеството на труда и съвременни отношения в колективите. Постигаме го с вътрешно-фирмено обучение, тимбилдинг и различни форми на тренинг. За всяка конкретна фирма сформираме екипи от специалисти, запознаваме се с потребностите на клиента, особеностите на колектива и неговите дейности, навлизаме в техните взаимоотношения и намираме подходящите решения. Ние сътрудничим на ръководителите и собствениците на фирми. След проведените обучения и тренинги, климатът и бизнес ефективността бележат очевиден ръст и качествени подобрения.Съвременното развитие на бизнеса поставя сложни задачи за решаване, както пред отделната личност, така и пред фирмените екипи като цяло. Наличните знания и умения трябва да съответстват на повишаващите се изисквания. Изградените вътрешнофирмени връзки се нуждаят от усъвършенстване и по-висока ефективност.Това е целта на нашето обучение. Не теория, а реални практически резултати. Не съвети, а действащи тренинги, водещи до овладяване и изграждане на конкретни знания и умения. Партньорството Ви с Нас не приключва с края на прокта. Ние Ви сътрудничим за проверка и затвърждаване на придобитите знания и умения. Нашите обучители са разработвали и провеждали тренинг-обучения на фирми като ЗД ”Бул Инс” АД, ”Тотема Инжинеринг” ЕАД,” Инфострийм”, ”Шоколина” ООД, СБР-НК „Момин проход” и др.

Контакти

Начин на работа
Нашия формат на работа прави обученията интересни, динамични и разтоварващи. Резултатът е по-трайно развитие на знания, умения и компетенции. Разработваме обучения с различна продължителност, през уикенда или в делнични дни, в зависимост от вашите желания и възможности. Мястото на провеждане също се съобразява с предпочитанията на клиента.

Първи етап

Запознаване с вашата организация. Предварително проучване актуалните потребности в нея и зоните за промяна. Така поставяме целите на обучението.

Втори етап

Разработване на индивидуална програма за обучение, съобразена с конкретните нужди на вашата фирма.

Трети етап

Същинско вътрешнофирмено обучение. Използват се аналогични на реалните ситуации: бизнес-симулации, казуси и игри, в обученията се включва актуална и добре структурирана информация. За да могат участниците да учат ефективно, са ангажирани в изпълнението на задачи /някои от тях, извън зоната им на комфорт/, поставят се в изненадващи ситуации, някои от които се превръщат в изпитание за тях. Участниците изпитват нови преживявания – най-добрият източник на познания и умения. Водещият подпомага участниците в анализирането и осмислянето на упражненията.
Тиймбилдинг
Тиймбилдингът е активност, насочена към засилване на неформалните контакти между участниците и сплотяването им. Заниманията на открито са добър начин екипът да излезе от рутината на всекидневните си задължения и едновременно с това да се зареди с енергия за нови задачи. Тийм билдингът еедна много добра форма за забавление на големи групи хора, която стимулира физическата и творческата активност, съвместната работа и креативността. Тези програми се разработват според целите и физическите възможности на участниците в обучението. Чрез игри, служителите влизат в различни роли и докато се забавляват, неусетно отключват творческия си потенциал. В неформалната среда се развиват комуникативните им умения, чувство за взаимопомощ, добронамереност и работа за обща цел. Съвместните приятни преживявания впоследствие помагат на хората да намалят стреса в реалната работна среда. Освобождава се много от натрупаното напрежение. Ще бъде забавно, запомнящо се и ориентирано към конкретен резултат. Тиймбилдинг заниманията може да включват:
 • Оцеляване в планината;
 • Занимания по скално катерене;
 • Посещение на пещери;
 • Ветроходство /оцеляване на яхта в Средиземно море/.
Тиймбилдинг заниманията се предлагат във формат еднодневни занимания. Предложените формати за работа са препоръчителни и подлежат на промяна и договаряне в зависимост от потребностите на екипа /фирмата, организацията/. За целите на ефективното обучение, е добре да бъде изготвена индивидуална програма, с подбор на теми и занимания, които удовлетворяват потребностите на конкретния екип /организация/. Препоръчително е съчетаването на обучителен тренинг по определени теми с тиймбилдинг занимания за сплотяване на екипа в екстремни условия.
Предлагаме още
 • Диагностика и изготвяне на личностни профили на мениджърите и служителите на организацията.
 • Изследване на лоялността на служителите към организацията.
За целта провеждаме интервюта, функционални разговори и тестиране на служителите на фирмата. Всичко това се случва в реална работна среда.
Снимки от събития

Справяне с агресията в училище

IMG_0049

Справяне с агресията в училище

IMG_0137

Тренинг ефективна комуникация

IMG_0181
Довериха ни се
 • ЗД Бул Инс АД
 • Тотема Инжинеринг ЕАД
 • Инфострийм
 • Шоколина ООД
 • СБР-НК Момин проход
 • ЕОН Ентъртейнмънт АД
 • Дейта Екс ЕООД
 • Природо-математическа гимназия "Акад. Боян Петканчин", гр. Хасково
Свържете се с нас